Ai cũng có ước mơ, nhưng không phải anh cũng tranh đấu, nỗ lực hết sức để đạt nó. Như bạn học viên này của LPT, bạn ước mơ được đi du học, bạn nỗ lực để đạt được 6.5 để đủ chuẩn đi. Sau 2 tháng học tập hết mình, quên cả giờ giấc với LPT từ mức điểm khoảng 4.0 đầu vào bạn đã bứt tốc.

Team Le Plateau Education hết sức vui mừng, vì ngày càng tạo được những hạt giống tốt cho xã hội, giỏi tiếng anh, thể lực tốt, kỷ luật, ham đọc sách…. giờ đây bay đi khắp thế giới tự tin học tập, kiếm tiền đầy bản lĩnh.