Tin tức – Hoạt động

Đang phát triển mô hình giáo dục Tiếng Anh tập trung, hoàn toàn mới tại Măng Đen và Đại Lãnh, Kontum, Khái Hòa kết hợp với rèn luyện thể chất, và kỷ luật cao độ, khai phóng về Tiếng Anh và Tài Chính đầu tiên tại Việt Nam để đạt được hiệu quả cao nhất cho người học.

Thành phố thiếu chỗ học hay sao mà phải lên núi?

Thành phố thiếu chỗ học hay sao mà mày phải mò lên tận trên núi học vậy? Đó luôn...

Dọn dẹp đầu năm cùng Le Plateau

Những hình ảnh ngày đầu năm mới hăng say...

Xem thêm18/01/2019
Tầm quan trọng của ý tưởng

Chưa bao giờ trong lịch sử, ý tưởng lại...

Xem thêm17/01/2019
Yoga cùng Le Plateau Education

Mỗi ngày chỉ với 30 phút Yoga cùng Le...

Xem thêm17/01/2019
Trình tự du học

Trình tự du học cho người bỗng dưng có...

Xem thêm17/01/2019